Katecheza dla dorosłych w formie lectio divina - raz w miesiącu, w piątek po Mszy wieczornej w auli muzeum sanktuaryjnego (ok. godz. 18.45).

Najbliższe spotkania:  wrzesień 2019

 

Lectio Divina (łac. pobożne, duchowe czytanie) –jest jednym ze sposobów czytania Pisma św. prowadzących do lepszego poznania Boga i Jego zbawczych planów w Jezusie Chrystusie, także w odniesieniu do naszego osobistego życia. To czytanie i rozważanie Pisma Świętego jako Słowa Bożego, odbywające się w poddaniu Duchowi Świętemu i przechodzące w medytację, modlitwę i kontemplację. To wszystko ma prowadzić do czynu, do podejmowania codziennych decyzji w oparciu o te cztery filary: czytanie – medytacja – modlitwa – kontemplacja.
Lectio divina stanowi część tradycji Kościoła Katolickiego. Jako forma pogłębiania życia duchowego znana była już w okresie patrystycznym (IV–V w.), rozwinęła
się w okresie późnego średniowiecza, by zaniknąć prawie całkowicie w XV wieku. Zaczęła się odradzać w XX wieku wraz z rozwojem francuskiego ruchu biblijno-liturgicznego.
Papież Benedykt XVI w przemówieniu do uczestników kongresu z okazji czterdziestej rocznicy ogłoszenia konstytucji dogmatycznej Dei Verbum, jednego z
oficjalnych dokumentów Soboru Watykańskiego II, poleca tę formę modlitwy wszystkim wierzącym.

Zapraszamy do spotkania z Bogiem i Jego słowem.
Niech lectio divina będzie przewodnikiem na tej drodze.
Niech wprowadzi nas w nowe doświadczenia, nieplanowane, wynikające bardziej z łaski Bożej, niż z ludzkich schematów i własnych planów.

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.