Zasadnicze przygotowanie dzieci do przyjęcia I Komunii świętej odbywa się podczas lekcji religii w klasie II szkoły podstawowej.

Ponadto w ramach formacji rodziców prowadzone są comiesięczne spotkania o charakterze katechezy dla dorosłych w salkach katechetycznych. Odbywają się one w ostatni czwartek miesiąca.

Kapłanem odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci klas II jest wikary - ks. Rafał Mucha.

Uroczystośc pierwszokomunijna ma miejsce w drugą niedzielę maja podczas Mszy świetej o godzinie 10.30.

  


WCZESNA KOMUNIA ŚWIĘTA

Zgodnie z wolą Ojca Świętego Piusa X potwierdzoną w dokumencie Quam singulari Christus amore (1910r.), a nakazującą wszystkim kapłanom na świecie dopuszczać dzieci do Stołu Pańskiego, gdy tylko będą umiały odróżnić Chleb Eucharystyczny od chleba zwykłego w naszej parafii żywa jest praktyka tzw. wczesnej komunii świętej.

Do wczesnej Komunii świętej przystąpić mogą dzieci w wieku lat 6, które podczas specjalnych katechez prowadzonych przy parafii należycie przygotowały się do tego sakramentu i pragną ze szczerą miłością jak najszybciej przyjąć Pana Jezusa do swego serca.

Przygotowania dzieci i rodziców odbywają się w salkach katechetycznych i są prowadzone przez boromeuszkę s. Goretti oraz ks. proboszcza Władysława Nieszporka.

Uroczystość wczesnej Komunii świętej odbywa się w naszej parafii w pierwszą niedzielę maja.

Rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do katechez przygotowujących do wczesnej Komunii świętej prosimy o kontakt z kancelarią parafialną (osobiście lub telefonicznie).

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.