2 6 parafia

 

 Wszyscy powinniśmy odkryć, poprzez wiarę, prawdziwe oblicze parafii, czyli samą "tajemnicę" Kościoła,

który właśnie w niej istnieje i działa. Ona bowiem, choć czasem bywa uboga w ludzi i środki,

niekiedy rozproszona na wielkich obszarach albo zagubiona w pełnych chaosu dzielnicach wielkich metropolii,

nigdy nie jest po prostu strukturą, terytorium, budynkiem,

ale raczej "rodziną Bożą jako braci ożywionych duchem jedności",

"domem rodzinnym, braterskim i gościnnym", "wspólnotą wiernych". 

Jan Paweł II, Christifideles laici, nr 26.

 

 

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.